• Przyjęcie sprzętu i realizacja naprawy

Jak przebiega naprawa

W naszym serwisie korzystamy z wyspecjalizowanej aplikacji wspomagającej ewidencję, organizację i nadzór nad statusami naprawy komputerów i innego sprzętu. Dzięki temu, jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać magazynem i na bieżąco informować Klientów o etapie realizacji zlecenia. Fakt przyjęcia i wydania sprzętu każdorazowo potwierdzamy odpowiednim dokumentem. Nie przyjmujemy i nie wydajemy tego sprzętu „na słowo”. Nie jest to przejawem formalizmu, tylko naszej dbałości o mienie powierzone przez Klientów.

Procedura realizacji zlecenia przebiega następująco:

  1. Przyjmujemy sprzęt do naprawy, wprowadzamy do systemu serwisowego dane Klienta i dane identyfikacyjne sprzętu. Opisujemy wykaz kompletu i wyposażenia urządzenia, opis usterki i nadajemy numer naprawy. Klientowi wydajemy Potwierdzenie przyjęcia sprzętu.
  2. Jeśli przedmiotem usługi jest naprawa komputera stacjonarnego, laptopa lub odzyskiwanie danych z nośnika wewnętrznego, to Serwis może zaproponować wydanie Klientowi laptopa zastępczego. Ponieważ w szczególnych przypadkach np. naprawa laptopów może trwać kilkanaście dni, nie chcemy pozbawiać użytkownika możliwości pracy czy nauki przez taki okres. Jeśli jesteś zainteresowany taką opcją – zapytaj przy pozostawianiu sprzętu w Serwisie.
  3. Diagnozujemy uszkodzenie, weryfikujemy stan techniczny sprzętu pod kątem zgłoszonych usterek, a także innych niedomagań. W dalszej kolejności określamy koszt naprawy i termin realizacji. Następnie kontaktujemy się z Klientem w celu uzgodnienia zakresu i ceny usługi.
  4. Wykonujemy naprawę i/lub inne czynności serwisowe zgodnie z decyzją Klienta. Przeprowadzamy kompleksowy test sprzętu sprawdzając jego działanie po zakończeniu zlecenia.
  5. Informujemy Klienta o gotowości sprzętu do odbioru. Przypominamy o wysokości kosztów usługi i pouczamy o terminie odbioru sprzętu (30 dni) oraz przyklejamy plomby gwarancyjne.
  6. Wydajemy sprzęt po okazaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia sprzętu – zgodnie z kompletem w nim opisanym. W przypadku zagubienia ww dokumentu Klient jest zobowiązany wykazać, że jest uprawniony do odbioru. Dane osobowe weryfikujemy na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  7. Wydajemy Klientowi Kartę naprawy z wyszczególnionymi usterkami oraz czynnościami serwisowymi wykonanymi w czasie naprawy. Dokument ten precyzuje również okres oraz zakres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę i/lub zamontowane podzespoły.
  8. Dokumentujemy sprzedaż paragonem fiskalnym lub fakturą sprzedaży – zgodnie z decyzją Klienta. Przyjmujemy płatność (gotówką bądź kartą) lub wystawiamy fakturę z odroczonym terminem płatności (w przypadku podmiotów gospodarczych).

Dodatkowe uwagi

W przypadku zleceń wysyłkowych Potwierdzenie przyjęcia sprzętu wysyłamy na wskazany adres email. Po naprawie lub rezygnacji sprzęt odsyłamy do zleceniodawcy wraz z Kartą naprawy i dokumentem sprzedaży. Szczegóły dostępne w zakładce Realizacja zleceń wysyłkowych.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami, od 1 stycznia 2020 r. fakturę do paragonu na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, można wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie zostanie wskazany numer NIP nabywcy.