• Opinie serwisowe

Sporządzanie opinii serwisowych

Przygotowujemy opinie serwisowe zgodnie z wymogami zleceniodawcy lub firm ubezpieczeniowych. W dokumencie zamieszczamy pełne dane identyfikacyjne sprzętu (marka, typ, numery seryjne, numery produktu, itp.) oraz wykaz kompletu i wyposażenia. W trakcie diagnostyki oceniamy aktualny stan techniczny urządzenia z uwzględnieniem kondycji kluczowych elementów (np. dyski twarde), śladów uszkodzeń mechanicznych bądź oddziaływania par lub cieczy oraz stwierdzonych usterek podzespołów funkcjonalnych. Określamy zakres uszkodzeń i ich przyczyny (usterki samoistne podzespołów lub będące skutkiem działania użytkownika). W opinii serwisowej zamieszczamy prognozowany koszt naprawy gwarantującej przywrócenie pełnej funkcjonalności sprzętu i – zależnie od treści zlecenia – również wycenę wartości rynkowej urządzenia w oparciu o aktualną ofertę produktów nowych lub z rynku wtórnego (sprzętu używanego).

W przypadku specyficznych wymagań np. firmy ubezpieczeniowej co do zakresu lub treści opinii, prosimy przygotować kopię korespondencji otrzymanej po zgłoszeniu szkody – wówczas przygotujemy dokument ściśle odpowiadający tym oczekiwaniom.

Jeżeli opinia ma być wykorzystana w dochodzeniu roszczeń od sprzedawcy albo serwisu wykonującego wcześniejsze naprawy, to zasadne jest dostarczenie dokumentu precyzującego zakres przeprowadzonej diagnostyki i/lub prac serwisowych (diagnozy sprzętu, gwarancji serwisowej, karty naprawy, karty sprzętu, rewersu serwisowego, itp.). Pozwoli nam to skonfrontować stan faktyczny z dokumentacją oraz ocenić wpływ wykonanej naprawy na aktualny stan urządzenia.

Istnieje możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej w trakcie demontażu i diagnozowania urządzenia. Szczegóły takiego zlecenia ustalane są indywidualnie przy przyjęciu sprzętu.