Co zrobić gdy komputer...

układy bga

... zostanie zalany lub zawilgocony

Niezależnie od tego, czy zalanie nastąpiło przy włączonym czy wyłączonym laptopie, należy natychmiast odłączyć zasilanie, wyjąć baterię i bezwzględnie nie próbować włączać komputera. Jeżeli płyn dostał się na powierzchnię płyty głównej, to podłączenie zasilania z reguły powoduje rozległe, trudne i kosztowne w naprawie uszkodzenia. W skrajnych przypadkach może dojść do zwarć powodujących głębokie wypalenia laminatu płyty głównej, dyskwalifikujące ją z dalszej naprawy. Jeśli komputer został zalany w trakcie pracy i nie wyłączył się, to także należy bezwzględnie odłączyć zasilanie i wyjąć baterię, ponieważ ciecz może powoli spływać z obudowy czy klawiatury na powierzchnię płyty. W przypadku penetracji wnętrza przez płyny, obowiązkowe jest rozmontowanie komputera i bardzo staranne umycie wszystkich zalanych podzespołów oraz weryfikacja stanu poszczególnych jego części. Przede wszystkim płyty głównej (najdroższy podzespół) i dysku twardego (ze względu na dane użytkownika). Właściwa ocena skutków zalania i ewentualnych uszkodzeń gwarantuje skuteczną naprawę bez konieczności ponoszenia wygórowanych kosztów. W przypadku zalania istotną kwestią pozostaje czas, przez jaki podzespoły elektroniczne mają kontakt z cieczą, ponieważ jest to bezpośrednia przyczyna korozji połączeń lutowanych, padów i wyprowadzeń elementów elektronicznych. Tempo degradacji tych połączeń zależne jest od kilku czynników. Istotne są: rodzaju cieczy (woda, soki, napoje słodzone, itd.), temperatura i oczywiście wymieniony czas oddziaływania. Dlatego należy działać szybko – im wcześniej zgłosisz się do serwisu, tym większe szanse uratowania komputera. Odradzamy samodzielne suszenie laptopa. Posługiwanie się w tym celu suszarką do włosów może spowodować termiczne odkształcenie plastikowej obudowy czy płytek klawiszy. Zaś pomysł wykorzystania przy tym kuchenki mikrofalowej należy bezwzględnie odrzucić, bo choć kuriozalny, to i z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia... Bez całkowitego rozmontowania komputera trudno jest określić zasięg zalania, a co za tym idzie - skuteczność tego suszenia. Ponadto, nawet jeśli laptop pracuje krótko po zalaniu, to postępująca degradacja połączeń na płycie głównej może w niedługim czasie doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia. Wówczas koszty naprawy są znacznie wyższe niż cena profesjonalnego czyszczenia.

układy bga

... spadnie lub zostanie uderzony

Udar mechaniczny, poza pozostawieniem trwałych śladów na obudowie, często powoduje uszkodzenie innych elementów. Delikatnej, szklanej matrycy, naprężenia i mikropęknięcia połączeń płyty głównej, a w przypadku dużych przeciążeń – również mechanicznych dysków twardych. O ile zbitą matrycę czy pękniętą obudowę można łatwo wymienić, o tyle uszkodzenia mechaniczne płyty głównej są bardzo trudne w naprawie. Podobnie jak w przypadku zalania, mogą objawiać się po jakimś czasie. Jeżeli obudowa komputera została trwale odkształcona, to należy bezwzględnie zweryfikować stan płyty głównej. Czy nie jest narażona na nienaturalne naprężenia, które mogą spowodować poważną usterkę. Podobnie wygląda kwestia dysku twardego. W wyniku uderzenia mogło dojść do kontaktu głowic z wirującymi talerzami, co prowadzi do powstawania błędów lub trwałego uszkodzenia dysku. Dlatego, dbając o dane użytkownika, należy sprawdzić w jakiej kondycji znajduje się dysk i w razie potrzeby niezwłocznie wykonać backup danych.

układy bgaNiezależnie od tego, czy zalanie nastąpiło przy włączonym czy wyłączonym laptopie, należy natychmiast odłączyć zasilanie, wyjąć baterię i bezwzględnie nie próbować włączać komputera. Jeżeli płyn dostał się na powierzchnię płyty głównej, to podłączenie zasilania z reguły powoduje rozległe, trudne i kosztowne w naprawie uszkodzenia. W skrajnych przypadkach może dojść do zwarć powodujących głębokie wypalenia laminatu płyty głównej, dyskwalifikujące ją z dalszej naprawy. Jeśli komputer został zalany w trakcie pracy i nie wyłączył się, to także należy bezwzględnie odłączyć zasilanie i wyjąć baterię, ponieważ ciecz może powoli spływać z obudowy czy klawiatury na powierzchnię płyty. W przypadku penetracji wnętrza przez płyny, obowiązkowe jest rozmontowanie komputera i bardzo staranne umycie wszystkich zalanych podzespołów oraz weryfikacja stanu poszczególnych jego części. Przede wszystkim płyty głównej (najdroższy podzespół) i dysku twardego (ze względu na dane użytkownika).

Właściwa ocena skutków zalania i ewentualnych uszkodzeń gwarantuje skuteczną naprawę bez konieczności ponoszenia wygórowanych kosztów. W przypadku zalania istotną kwestią pozostaje czas, przez jaki podzespoły elektroniczne mają kontakt z cieczą, ponieważ jest to bezpośrednia przyczyna korozji połączeń lutowanych, padów i wyprowadzeń elementów elektronicznych. Tempo degradacji tych połączeń zależne jest od kilku czynników. Istotne są: rodzaju cieczy (woda, soki, napoje słodzone, itd.), temperatura i oczywiście wymieniony czas oddziaływania. Dlatego należy działać szybko – im wcześniej zgłosisz się do serwisu, tym większe szanse uratowania komputera. Odradzamy samodzielne suszenie laptopa. Posługiwanie się w tym celu suszarką do włosów może spowodować termiczne odkształcenie plastikowej obudowy czy płytek klawiszy. Zaś pomysł wykorzystania przy tym kuchenki mikrofalowej należy bezwzględnie odrzucić, bo choć kuriozalny, to i z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia…

Bez całkowitego rozmontowania komputera trudno jest określić zasięg zalania, a co za tym idzie – skuteczność tego suszenia. Ponadto, nawet jeśli laptop pracuje krótko po zalaniu, to postępująca degradacja połączeń na płycie głównej może w niedługim czasie doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia. Wówczas koszty naprawy są znacznie wyższe niż cena profesjonalnego czyszczenia.

układy bga
Udar mechaniczny, poza pozostawieniem trwałych śladów na obudowie, często powoduje uszkodzenie innych elementów. Delikatnej, szklanej matrycy, naprężenia i mikropęknięcia połączeń płyty głównej, a w przypadku dużych przeciążeń – również mechanicznych dysków twardych. O ile zbitą matrycę czy pękniętą obudowę można łatwo wymienić, o tyle uszkodzenia mechaniczne płyty głównej są bardzo trudne w naprawie. Podobnie jak w przypadku zalania, mogą objawiać się po jakimś czasie. Jeżeli obudowa komputera została trwale odkształcona, to należy bezwzględnie zweryfikować stan płyty głównej. Czy nie jest narażona na nienaturalne naprężenia, które mogą spowodować poważną usterkę. Podobnie wygląda kwestia dysku twardego. W wyniku uderzenia mogło dojść do kontaktu głowic z wirującymi talerzami, co prowadzi do powstawania błędów lub trwałego uszkodzenia dysku. Dlatego, dbając o dane użytkownika, należy sprawdzić w jakiej kondycji znajduje się dysk i w razie potrzeby niezwłocznie wykonać backup danych.